Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมข่วงละอ่อนเตียว

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  [...]

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 😁😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ☺😎 เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง วันที่  [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนกระสอบบรรจุทรายและนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ณ. ชุมชนแพะใต้พัฒนา  

งานป้องกัน ฯให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับ ปภ.วังเหนือ ให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร ณ . [...]

กองสาธารณสุข ฯประชุมคณะกรรมการ ฯ (สปสช.)

   เทศบาลตำบลวังเหนือประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังเหนือ  

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ สูบบ่อน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือและองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พัฒนาถนนสายวังเหนือ - พะเยา  

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดสุสานเทศบาลตำบลวังเหนือ  

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ