Loading...
หน้าแรก 2018-06-05T11:57:04+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกชุมชน  ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ “3Rs-ประชารัฐ”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (MOU) ประจำปี พ.ศ.2561

กีฬาเยาวชนเเละชุนชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังเหนือใน วันที่ 17 กพ. 61ณ ลานภูมิทัศน์ริมน้ำวัง

👫👩‍❤️‍👨👪👩‍👩‍👧วันเด็กแห่งชาติ​ 61​ เทศบาลตำบลวังเหนือ👩‍👩‍👦‍👦👨‍👧‍👧👨‍👦‍👦👩‍👩‍👧‍👧

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลวังเหนือ พ.ศ. 2556

จัดการรณรงค์ในงานบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ📢📢 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงายจ้างทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ชาววังประจำปี 2561” 

กิจกรรมกำจัดขยะเปียก ขุดหลุม ฝังถัง  เพื่อสาธิตการกำจัดขยะเปียก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ