Loading...
หน้าแรก2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการหล่อเทียนพรรษา

  เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ"หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทำ โครงหรีดไม้ไมยราบ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนขุนวังสามัคคี [...]

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม (กองคลัง) [...]

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม (กองคลัง) [...]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างลงประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 [...]

ประชาสัมพันธ์แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 62

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ