Loading...
หน้าแรก 2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการหล่อเทียนพรรษา

  เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ"หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี [...]

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลวังเหนือ

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อสายไฟถนนชุมชนแม่เฮียว  

เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดการสังคม ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง มอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ที่มีอายุ 100 [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน [...]

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค

  ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ อำเภอวังเหนือ ประจำปี 2562 [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ