Loading...
หน้าแรก 2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการหล่อเทียนพรรษา

  เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ"หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรรม

ขอขอบคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังเหนือ ที่ได้มาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมะให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ    

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกัน ฯ ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลาก

 ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบและนำรถบรรทุกน้ำออกสนับสนุนกับเทศบาลบ้านตำบลใหม่ เพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

  ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี บริเวณหน้าบ้านนายสุคำ [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี  

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลวังเหนือ

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อสายไฟถนนชุมชนแม่เฮียว  

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ