Loading...
หน้าแรก 2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-29 [...]

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ  

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ สส.

เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมรณรงค์งดใช้โฟมตามโครงการลำปางสะอาด

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีนโยบายลำปางสะอาด ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดใช้ ลดใช้พลาสติกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือเดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

 เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขุนวัง    

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-29 [...]

กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรม “ล้างตลาดสด”

"ล้างตลาด สะอาด ปราศจากโรค”เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ให้สะอาด ป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน [...]

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ