Loading...
หน้าแรก 2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการหล่อเทียนพรรษา

  เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ"หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนิติการและกองช่าง ออกตรวจสอบรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานนิติการและกองช่างออกตรวจสอบกรณีรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ  

งานป้องกันและกองช่างออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

ทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและกองช่าง ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ชุมชนป่าเหียงพัฒนา

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ