Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ  

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ สส.

เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมรณรงค์งดใช้โฟมตามโครงการลำปางสะอาด

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีนโยบายลำปางสะอาด ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดใช้ ลดใช้พลาสติกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือเดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

 เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขออกรณรงค์กิจกรรม 3 ข

 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกิจกรรม 3 ข ออกเก็บขยะพลาสติกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัคร ฯ

ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลไปแล้ว                  ตามประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม [...]

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

         ได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและกิจการ            ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่่เทศบาลตำบลวังเหนือ  

งานป้องกัน ฯ ออกสำรวจให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนห้วยข่อย    

กองช่างออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์

 ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตัดต้นไผ่ขวางถนน และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณชุมชนขันหอมสัมพันธ์     [...]

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการด้านสาธารณะประในพื้นที่รับผิดชอบ ล้างพระธาตุ,ล้านวัดทุ่งเป้า และออกฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันทางอากาศ [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ