Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  [...]

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 😁😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ☺😎 เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง วันที่  [...]

งานกองสาธารณะสุขฯพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านมาเทศบาลตำบลวังเหนือได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกา ในเขตชุมชนขุนวังสามัคคี , ชุมชนทรัพย์เจริญ [...]

บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ 2561

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ที่จบการศึกษาในปีนี้ ท่านคนค่ะ

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ตัดหญ้าบริเวณพระบรมรูปทรงม้า ร.5  

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะ

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือรถประชาชนติดหล่ม (โคลน) ซอยหลังโรงพยาบาลวังเหนือ    

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือ หมวดการทางวังเหนือ และสมาชิกจิตอาสา ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์  [...]

กองช่างให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่        [...]

พนักงานเทศบาลถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลวังเหนือ ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดขันหอม   [...]

พัฒนาชุมชนร่วมกัน กศน. อ.วังเหนือ ฝึกอบรมอาชีพ

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณ กศน.อำเภอวังเหนือ คุณครูจิต และทีมงาน [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ