เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือ หมวดการทางวังเหนือ และสมาชิกจิตอาสา ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์        ตามแนวถนน ( ถนนสายพะเยา – วังเหนือ )เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจรตามเส้นทางดังกล่าว