เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือ หมวดการทางวังเหนือ และสมาชิกจิตอาสา ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์        ตามแนวถนน ( ถนนสายพะเยา – วังเหนือ )เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้สัญจรตามเส้นทางดังกล่าว

 

 

By | 2018-08-02T08:54:40+00:00 August 2nd, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|