เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่              รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์