เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจเช็คโฟโต้สวิทซ์ไฟฟ้าชุมชนแพะใต้พัฒนา ,ตรวจเช็คโฟโต้สวิทซ์ไฟฟ้าชุมชนขุนวัง             (บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง) ซ่อมไฟฟ้าชุมชนแม่เฮียวสามัคคีและรีเซ็ทกล้อง CCTV ลานถนนคนเดิน