เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือและองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พัฒนาถนนสายวังเหนือ – พะเยา

 

By | 2018-10-10T09:43:27+00:00 October 10th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|