เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทรัพย์เจริญ

 

By | 2018-10-24T09:11:14+00:00 October 24th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|