เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าชุมชนขุนวัง หน้าชมรมคนพิการ

 

 

 

By | 2018-10-31T02:11:38+00:00 October 30th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|