เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทุ่งเป้าและถนนเลียบน้ำวัง

 

By | 2018-11-06T06:41:07+00:00 November 1st, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|