เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์( 3 จุด) และชุมชนแม่เฮฺียวสามัคคี

By | 2018-11-29T03:49:33+00:00 November 28th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|