เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์( 3 จุด) และชุมชนแม่เฮฺียวสามัคคี