เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าชุมชนสัมพันธ์พัฒนา , ชุมชนขุนวังสามัคคี และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี

 

By | 2018-12-03T09:06:23+00:00 December 3rd, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|