เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ เปลี่ยนหัวรับแสงแดดชุมชนแพะใต้พัฒนา ,

ตรวจสอบปลั๊กไฟบริเวณถนนคนเดินอำเภอวังเหนือ