เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทรัพย์เจริญ

 

By | 2018-12-26T09:23:10+00:00 December 24th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|