เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์