เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

     โดยการต่อสายดับชุมชนขันหอมสัมพันธ์ และซ่อมลำโพงเสียงตามสายชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี

 

By | 2019-01-07T08:25:25+00:00 January 7th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|