ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนป่าเหียงพัฒนาซอย 1 และซอย5 ทางขึ้นวัดป่าเหียง