ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนป่าเหียงพัฒนา ซอย 3 (จุดที่ 1-2)

ชุมชนแพะใต้พัฒนา และชุมชนห้วยข่อย