ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะถนนข้างโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จำนวน 2 จุด