ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธาณะชุมชนห้วยข่อย

และยกโคมเสาไฟชุมชนทรัพย์เจริญ