กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อสายไฟถนนชุมชนแม่เฮียว