ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี บริเวณหน้าบ้านนายสุคำ มือแข็ง