เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

ซ่อมไฟฟ้าถนนชุมชนทรัพย์เจริญ ซอย 3