ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 3 ข้างโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ