ซ่อมไฟฟ้าสาธาณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 8 จำนวน 2 จุด