เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่             รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนป่าเหียงพัฒนา ,ชุมชนแพะใต้พัฒนา และทำความสะอาดสุสานเทศบาลตำบวังเหนือ