เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่             รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนป่าเหียงพัฒนา ,ชุมชนแพะใต้พัฒนา และทำความสะอาดสุสานเทศบาลตำบวังเหนือ

 

 

 

By | 2018-08-01T09:56:13+00:00 August 1st, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|