เทศบาลตำบลวังเหนือ ทำการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก                           ณ.ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี  พื้นที่บ้านผู้ป่วยรัศมี100 เมตร