เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าในพื้นที่ ในงาน Clean Food Good taste

และการขออนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง