ตัดหญ้าและกวาดทำความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 ในกิจกรรม “ลำปางสะอาด”