งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กวาด-เก็บใบไม้บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังเพื่อแยกขยะแห้งทำปุ๋ยกองและลดการเผา

ในกิจกรรม “ลำปางสะอาด”