ดำเนินการตามกิจกรรม 3 ข ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว