เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมสนับสนุนรถเครน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กำจัด     ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ,โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและ โรคไข้ปวดข้อ ยุงลาย ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ และโรงพยาบาลวังเหนือ