กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังเหนือลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม 3 ข รณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติกร้านค้าในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทางเทศบาลตำบลวังเหนือจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้