เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยว สว. ขันหอม ที่ได้รวบรวมหลอดดูดน้ำพลาสติก เพื่อทำหมอนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

ลดแผลกดทับ – ลดขยะรักษ์โลก