ร่วมกันตัดหญ้าและกวาดถนนบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง และ บริเวณลานถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม)

ในกิจกรรม ”ลำปางสะอาด’