เทศบาลตำบลวังเหนือได้ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์กลิ่นเหม็นจากร่องระบายน้ำบริเวณร้านเสริมสวยด้านทิศเหนือ , ตลาดถนนคนเดินวันเสาร์ และด้าน ติดรั้วโรงพยาบาลวังเหนือ และได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยโดยการฉีดน้ำไล่น้ำเสียออกจากท่อระบายน้ำเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง