เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินกิจกรรม 3 ข ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว