วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนแม่เฮียวสามัคคี เนื่องจากพบผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าว