วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนแม่เฮียวสามัคคี เนื่องจากพบผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าว

 

By | 2018-07-10T09:38:21+00:00 July 10th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|