การควบคุมการบริโภคยาสูบ 2017-06-22T16:19:15+00:00

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายและจัดการเรียนรู้ การควบคุมการบริโภคยาสูบ

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 [...]

จัดการรณรงค์ในงานบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ 

ศูนย์ประสารงานการควบคุมการบริโภคยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

เดินรณรงค์เนื่องในวันอสม. ประจำปี2561

👩‍🔬👨‍🔬อสม.เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือยินดีต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศบาลตำบลวังเหนือยินดีต้อนรับ [...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามกระบวนการขับเคลื่อน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามกระบวนการขับเคลื่อน [...]

ศปง.ยาสูบ ทต.วังเหนือ

ศปง.ยาสูบ [...]

สนาม

โครงการก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตซอล)

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโรงเรียนวังเหนือวิทยา #เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโรงเรียนวังเหนือวิทยา [...]

การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ตามกฎหมาย

สถานที่ใดมีสติ๊กเกอร์ระบุว่าเป็น [...]