เทศบาลตำบลวังเหนือเริ่มดำเนินการ กิจกรรมกำจัดขยะเปียก ขุดหลุม ฝังถัง

เพื่อสาธิตการกำจัดขยะเปียก
ตามโครงการ ชุมชนหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัยทั้ง 11 ชุม