👶👧เทศบาลตำบลวังเหนือ👧👶

จัดกิจกรรมกีฬาสีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ #เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เติบโตรอบด้านได้พัฒนาทักษะความสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย #การเล่นกีฬายังจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจและสังคม ขณะที่เด็กๆ ได้ฝึกฝน #เรียนรู้การเล่นกีฬาในกรอบกติกาการร่วมทีมกับเพื่อนๆเเละผู้ปกครองการ #แข่งขันกับผู้อื่น #รวมถึงการได้มีประสบการณ์ของการเป็นผู้ชนะหรือแม้แต่พ่ายแพ้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้เขาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์พร้อม #และพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES