เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9                                                     เฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม2561