กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันนี้มีกู้ภัยวังเหนือ นำโดยครูไอซ์ สอนการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน