ขอขอบคุณทีมแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลวังเหนือได้มาสอนนวดและตรวจสุขภาพให้กับ ผู้สูงอายุ และทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลวังเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุพร้อมมอบชุดทดลองพร้อมอุปกรณ์ แปรงฟันให้กับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด