เทศบาลตำบลวังเหนือจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จึงประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประมูล

ตามวันละเวลาดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้