เทศบาลตำบลวังเหนือได้ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ถนนขาดทางขึ้นโรงฆ่าสัตว์และกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงวัวในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป