เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานนิติการและกองช่างออกตรวจสอบกรณีรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ