เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ประธานชุมชน และ อสม.          ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ได้ออกตรวจเหตุรำคาญ  กรณีกลิ่นเหม็นจากการ    เลี้ยงสัตว์ (แมว) ในชุมชนขันหอมสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบ    เรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป