เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการล้างถนนชุมชนขุนวังสามัคคี ซอยชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ