เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดสุสานเทศบาลตำบลวังเหนือ