เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนกระสอบบรรจุทรายและนำรถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ณ. ชุมชนแพะใต้พัฒนา