ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบล้างลานวัดทุ่งเป้า